Add your listing here

Results 1 - 10 of 19

Diamond Owl Shoe Factory Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အခန္း ၀၀၅၊ ဗန္းေမာ္အတြင္းဝန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-452229894

Dunlop (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၃၄၅/ေအ၊ မင္းေခါင္လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-569345

Esquire Int'l Co.,Ltd. [Factory] (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၇/C၊ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ဦးခိ်န္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3684950, 01-3684809

Force Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၀/၁၇၁/ေအ၊ မင္းၾကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-613874

Great Well Int'l Footwear Corp. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၉/ဘီ၊ မကၡရာမင္းသားႀကီးလမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-976143743

Green Wings Int'l Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၉/ဘီ၊ ပန္းတဲဝန္ဦးေရႊဘင္လမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-976143743

Htun Int'l Mfg Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၀/B၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3685527, 01-3685599