Add your listing here

Results 11 - 20 of 72

KK (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၈၅/၉၁/၉၂၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-799887837, 09-778860698

ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41049, 059-42806

ျမန္မာ့ပုလဲ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၀၊ ေက်ာက္ဖ်ာလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51994

Myanmar Atlantic Co.,Ltd. (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၊ အေနာက္ေမခလမ္းသြယ္(၃)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-792859591

နန္းရတနာလႈိင္ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(ဒိုင္းမြန္းအင္ပါယာခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ဘီ/၁၄/၁၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5012231, 09-450989596

ႏိုင္းစတား (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၇၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5161042, 09-254259226

အေရွ႕တိုင္းပုလဲကုမၸဏီလီမိတက္ (ျမန္မာ့အတၱလႏၲိတ္ကုမၸဏီလီမိတက္) (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တလိုင္းစုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41903, 09-260771833

ပန္းသခင္ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇၁၇၊ တတိယထပ္၊ ေရႊမဂၤလာေဈး၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-255798540, 09-978169957

Pearl Empress Diamond & Pearl Jewellery (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(အေရွ႕ဘက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၇၆/၁၇၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-374032, 09-5149454

Pearl Island (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(အေရွ႕(စီ))-႐ံု၊ အခန္း ၃၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-971525545, 09-790238757