Add your listing here

Results 1 - 10 of 72

Golden Eagle (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၀၊ ေျမညီထပ္၊ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပခန္းေ႐ွ႕၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-783727836, 09-5055057

အမေတ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(အေနာက္(ဒီ))-႐ံု၊ အခန္း ၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5153241, 09-49334631

ေအာင္ဟိုစဲ့ခိ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(အေနာက္(ဒီ))-႐ံု၊ အခန္း ၉၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5012306, 09-795012306

ဘာဘူ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(အေနာက္(ဒီ))-႐ံု၊ အခန္း ၁၈/၁၉/၂၁/၂၂/၃၁/၃၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5080793

ေဒလီယာ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31060054

Forever (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၂၀၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ဗ်ိဳင္းေရအိုးစင္ရြာမရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5095536, 09-5108726

Golden Eagle (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ေကာင္တာ ၃၀၊ ေျမညီထပ္၊ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပခန္းေ႐ွ႕၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-783727836

ဟိန္းနဒီ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(အေနာက္ဘက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၄၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5101600, 09-5052631, 09-785101600

ဟိန္းနဒီ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၈၉၊ ေလာပိတလမ္း၊ (၃၄)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-785101600, 09-5052631

ေက်ာက္ကမ႓ာ (ပုလဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(အေနာက္(ဒီ))-႐ံု၊ အခန္း ၁၁၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5155867