Add your listing here

Results 131 - 139 of 139

သံုးရာသီ (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

အမွတ္ ၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေညာင္ေ႐ႊေဟာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-428144493, 09-458044008

သြယ္နီ (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

(အတြင္းမ်က္ႏွာစာတန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၉၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5016544, 09-5035583

Triple Six (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

အခန္း ဘီ/၃၊ ေျမညီထပ္၊ Myanmar Gems Trade Centre၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5466611, 09-699826153

Venus (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

(မ်က္ႏွာစာတန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5129007, 09-775129007, 09-765129007, 09-895129007

ရတနာ (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

အမွတ္ ၄၃၉၊ ငုဝါလမ္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-414706, 09-5142848, 09-8302234

ရတနာလဝန္း (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

အခန္း ၂၄၊ ပထမထပ္၊ ဆရာစံလမ္း၊ သမဝါယမစီးပြားေရးဗဟိုဌာန၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5115473, 09-73173242

ေရာင္နီဦး (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၁၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5153013, 09-790703804

ယဥ္မြန္ (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

(အေရွ႕(ဘီ))-႐ံု၊ အခန္း ၄၈၉/၅၂၅/၅၂၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5172178, 09-5503014, 09-5008900

Zillion (ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား)

အမွတ္ ၁၄/၇၀၊ ေဈးလမ္း၊ ႐ံုႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21293, 09-2110916, 09-49218943