ေဇာ္ ပလတ္စတစ္

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၁၁/၃၅၀၊ ရတနာလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-579286, 01-572778, 09-5127965

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ျမန္မာ့အႀကိဳက္ျမန္မာမ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာအရည္အေသြးမီအိမ္သံုး၊ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပလတ္စတစ္ယပ္ေတာင္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရိွပါသည္။

Share This Page