မင္းသန္႕

ကားမွန္အမ်ဳိးမ်ဳိး

Address :အမွတ္ ၁၀၊ အခန္း ၅/၇၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ နဒ၀န္ေဈး အနီး၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-420067118, 09-444755548, 09-796937118

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကားမွန္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ မူလလက္ရာမပ်က္ ဂ်ပန္ေကာ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း
  • ေရယုိမႈမရွိျခင္းမ်ားကုိ အာမခံျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

Share This Page