မိုးသီတာ

ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၂၄၆၊ ေမာင္းမကန္ကမ္းသာလမ္း၊ ၁၈ ေကြ႕ႏွင့္ သေျပညိဳမွတ္တုိင္ၾကား၊ (၁၈)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73100463, 09-976331982, 09-260260830

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဘက္ထရီအုိးသစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အားသြင္းျပဳျပင္ေရး

Share This Page