ေဒါင္းဖန္၀ါ

ပန္းအလွမ်ိဳးစံု (အတု)

Address :အမွတ္ ၃၇၄၊ ဘီ-႐ံု၊ (၂၆)လမ္း ထိပ္၊ သိမ္ႀကီးေဈး၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-249074, 01-290600, 09-5153452

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Thailand Made, China Made ပန္းမ်ဳိးစံု
  • စကၠဴအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လက္လီလက္ကား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • စကၠဴအိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
  • စကၠဴႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Share This Page