ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၃၃/၈၄၈၊ ျမလမ္း၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-250027919, 09-254182671, 09-250364271

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သံျဖဴႏွင့္ Stainless Steel
  • စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္း

Share This Page