စိန္သရဖူ

တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္

Address :ျပည္လမ္း၊မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73095550, 09-5025023, 09-260576763

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • တိရိစၦာန္စာအမ်ဳိးမ်ဳိး

Share This Page