ေမတၱာမြန္

ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၆၇/၆၉၊ (၁၂၀)လမ္း၊ ဗညားဒလလမ္း ေထာင့္၊ မဂၤလာေဈး အေရွ႕၊မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-205811, 01-203651, 09-5010925

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page