မိတ္ေဆြေတာ္

ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၇၃၊ လွသိဂႌလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-254512221, 09-5129282, 01-686784

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္၊ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ကရစ္တိုင္၊ ပိုင္တိုင္အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • အထပ္ျမင့္၊ အထပ္နိမ့္ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ပိုင္႐ိုက္ျခင္း၊ တိုင္မ်ားကိုသယ္ပို႔စိုက္ထူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • ပိုင္႐ိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page