မိတ္ေဆြေတာ္

ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၇၃၊ လွသိဂႌလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5129282, 01-686784, 09-254512221

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္၊ဆက္သြယ္ေရးကြန္ကရစ္တိုင္ႏွင့္ပိုင္တိုင္အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အထပ္ျမင့္၊အထပ္နိမ့္၊အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ပိုင္ရိုက္ျခင္း၊တိုင္မ်ားသယ္ပို႔ႏိုက္ထူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Share This Page