ႏွင္းဆီ

ေခါက္ဆြဲ၊ၾကာဆံ (အမ်ိဳးမ်ိဳး)

Address :အမွတ္ ၃၃၇၊ (၁)လမ္း(ေတာင္)၊ ႀကိဳ႕ကုန္း အေရွ႕၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73117026, 09-73109968

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေခါက္ဆြဲ၊ ျမဴစြပ္၊ စမိုင္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး

Other Business Categories

  • အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ ၾကာဆံေျခာက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)

Share This Page