ေအာင္ျပည္တန္

ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား

Address :အခန္း ၆၊ ၉ထပ္၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ ပုလဲကြန္ဒို-ဘီ၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-559312, 01-401197, 01-401198

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Construction Chemicals, Road Construction Equipments
  • Flat-Top Tower Crane, Putzmeistar Concrete Pump

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား

Share This Page