Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေငြငန္းဦး (ဗီဒီယို (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႕ခိ်))

ေစ်းလမ္း၊ ပိုးတန္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2027400, 09-91034122

စိန္ရတနာ (ဗီဒီယို (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႕ခိ်))

အမွတ္ ၂၈၉၊ တာ႐ိုးႀကီးလမ္း၊ နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

072-22505, 09-33090339

တက္ခြ်န္ (ဗီဒီယို (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႕ခိ်))

ေနျပည္ေတာ္လမ္း၊ မင္းလမ္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400493421

ေငြငန္းဦး (ဗီဒီယို (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႕ခိ်))

ေဇယ်လမ္း၊ ပိုးတန္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2027400, 09-91034122, 09-47063339