Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ထြန္းရတနာ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားလမ္း၊ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43008114

ဂ်ဴပီတာ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ၿမိဳ႕မလမ္း၊ တစညတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401501309, 09-790168863

မီကို (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ၿမိဳ႕မလမ္း၊ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2302069, 09-794055456, 09-5337297

ပန္းအိပ္မက္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ေ႐ႊလမ္း၊ ၁၀လမ္း ႏွင့္ ၁၁လမ္း ၾကား၊ အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401510840, 09-401503258

စိန္ရတီ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

သီတာလမ္း၊ ၂လမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-971126359

သီရိစံ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ဗုဒၶကုန္းရပ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401663632

ေအာင္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ေရစႀကိဳလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ကၽြဲတဲအုပ္စု၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401503723, 09-794653623

ေ႐ႊရတီ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ေရစႀကိဳလမ္း၊ ဂႏၶမာလမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ကၽြဲတဲအုပ္စု၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49586142