Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-23840, 09-8503016

အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေမယုလမ္း၊ ရဲႏြယ္စုရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-21568

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ပညာေရးေကာလိပ္လမ္း၊ အရာ႐ိွရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-46002

စစ္ေတြတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ မင္းဂံရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-23485

နည္းပညာတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

Full Address(MM)

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-23997