Add your listing here

Results 61 - 70 of 110

သင္းသင္း (မ) (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

တိုက္ ၃၈၊ အခန္း ၀၀၂၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ယုဇနမဂၤလာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8619296, 01-200747 Ext.7299

Thiri Mingalar Export & Import Co.,Ltd. (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

တိုက္ ၅၊ အခန္း ၃၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ယုဇနမဂၤလာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250320488, 09-788884688, 01-200747 Ext.7264

သီရိစံ(ဇာပုဝါ) (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

အမွတ္ ၆၂၊၉၉၊ ဒုတိယထပ္၊ ႏွင္းဆီ(ဘီ)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-91023040, 09-797140482

ဆင္ႏွစ္ေကာင္ (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

အမွတ္ ၄၃၊ ဒုတိယထပ္၊ သရဖီ(စီ)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2017627, 09-441003522

UCHINO (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

အခန္း ၀၁၄၊ တတိယထပ္၊ Junction City၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420006515

Uchino (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

အခန္း ၁၉၊ တတိယထပ္၊ ဒဂံုစင္တာ (၂)၊

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425014957

ဝင္းျမင့္ (ကို) (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၄၉၊ သိမ္ႀကီးေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5024890, 01-370622 Ext.449

ရီေအးမဂၤလာ (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

(အေနာက္(ဘီ))-႐ံု၊ အခန္း ၅၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250514532, 09-73047140

ယုဇန (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

အမွတ္ ဘီ-၂၄၊၂၆၊ အမွတ္(၁)ေဈး၊ တစ္ထပ္ေဆာင္၊ မင္းရပ္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-43148320

ေအာင္ထြန္း(ကို) (မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ)

အမွတ္ ၁၊၂၊ ေျမညီထပ္၊ စီ-႐ံု၊ အမွတ္(၁)ေဈး၊ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2528205