Add your listing here

Results 1 - 10 of 29

ေအာင္ (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

စလင္း-ပြင့္ျဖဴလမ္း၊ ေျမမိကုန္း႐ြာ၊

စလင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402508796

ေအာင္ (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

မင္းဘူး-စကုလမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

မင္းဘူး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43053952, 09-978102989

ေအာင္သိန္း(ဦး) (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

ဘုရားလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး ေျမာက္ဘက္၊ ၿမိဳ႕မေျမာက္ရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401570596

ေအာင္ရတနာ (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

ၿမိဳ႕မေဈး အေနာက္ေတာင္ဘက္၊ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47226318, 09-971440465

ခရားမီးဖို (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

အေသာကလမ္း၊ သံျဖဴတန္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256368794, 09-401673808

ျမဦး(ကို) (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

မဲထီးလမ္း၊ ရန္ေဝးရပ္၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-427268176

ျမင့္ၾကည္(ေဒၚ) (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေအာင္တံခြန္ရပ္ကြက္၊

ေပါက္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258091828, 062-45098

နဂါးနီ (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၄၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ ျမင္တင္ရပ္ကြက္၊

စလင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401571924

ေနာင္ေနာင္(ကို) (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၈၊ ၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ သံျဖဴတန္း၊ ေ႐ႊၾကာအင္း(၂)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-965557555

ပန္းသစၥာ (သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၂၊၁၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ သံျဖဴတန္း၊ ေ႐ႊၾကာအင္း(၂)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-450205671