Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

ေအာင္ေဇာ္ (ကို) (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

အခန္း ၈၊ မင္းႀကီးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-771441655, 09-261237166

ျမင့္မိုရ္ထြန္း (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၃၆၊ ဘုရားလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေဒးဒရဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31686644

ျမင့္ျမတ္သူ (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

ေဈးလမ္း၊ တလုပ္ေထာ္ေက်းရြာ၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-775669129

မ်ိဳးေဇာ္ထက္ (ကို) (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၂၉၊ ဘုရားလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေဒးဒရဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-794359668

စန္းျပည့္လင္း (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၄၀၊ ဘုရားလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေဒးဒရဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422565424

သန္းစိုး (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ရဲစခန္းဆိုင္ခန္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ထြန္း (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

ပဒုမၼာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေဒးဒရဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422482376

ေဇာ္ (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

႐ံု-(၄)၊ အခန္း ၂၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေဒးဒရဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250589732

ဆန္းထူး (ကို) (တီဗီေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၂၅၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သဇင္လမ္း ေထာင့္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေဒးဒရဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-420302738, 09-250052818