Add your listing here

Results 1 - 10 of 71

အညာသားေလး (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၊ ေမယုလမ္း၊ ရန္မိ်ဳးေအာင္ရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-255900744

အာကာစိုး (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၃၊ တနသၤာရီလမ္း၊ သက္သာဆိုင္ခန္း၊ အဏၰဝါရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-254970596

ဗန္ဒါရိပ္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၇၊ ပင္လံုလမ္း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-425327357, 09-790280175

ခ်ိန္ရီ (ဦး) (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

057-50445, 09-43109760

ခ်န္ပီယံ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ပုပၸါးလမ္း၊ သမဝါယမဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-425260973

ထားဝယ္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-401541506

ဒို႔ေက်ာင္းသား (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၂၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ အစင္ရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-255933227

Golden Hair (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္း၊ ေအာင္သုခရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-401595429

Jasmine Cool (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

က်ံဳးပတ္လမ္း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-255703946, 09-8551250

ဂ်စ္တူး (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ေဂ်/၄၄၊ ဇီးျဖူေသာင္လမ္း၊ စိမ္းလဲ့ကမ္းသာရပ္၊ ဇီးျဖဴေသာင္ရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-425337444