Add your listing here

Results 1 - 10 of 12

KTA (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပညာေရးေကာလိပ္ အနီး၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-31359758

မိဘေမတၱာ (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-785949893, 09-767402997

ပံုရိပ္လႊာ (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အုန္းမုန္႔စိမ္လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-796806142

စိုင္း (ကို) (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ႐ိုးမဘဏ္ အနီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-770627701

ဖူဂ်ီ (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၆၈/ေအ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-5114661, 09-428701030

G One (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

သီတာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21914, 09-784777388

Greator (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

ကူးဆိပ္လမ္း၊ မဲေဘာင္ေက်ာင္းဆိုင္ခန္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-976661666

ကဗ်ာပန္း (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၃၊ ကူးဆိပ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425020460, 09-694720460

ေလာကနတ္ (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သရက္ေတာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အနီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-8701034, 09-43040423

ဦးေဆာက္ပန္း (စတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ား)

တန္းျမင့္ေက်ာင္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791610646