Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ခ်ယ္ရီ (ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး)

ေ႐ႊေတာင္လမ္း၊ ေ႐ႊေတာင္ရပ္ကြက္၊

လိြဳင္ေကာ္၊ကယားျပည္နယ္

09-784417251, 09-441411433

ေခတ္ဆန္း (ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး)

ေရႊေတာင္လမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊

လိြဳင္ေကာ္၊ကယားျပည္နယ္

09-428005621

ပြင့္လန္း (ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ေအ-၆၊ ကႏၵရဝတီလမ္း၊ နဝေဒးလမ္း ေထာင့္၊ နာရီစင္ အနီး၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊

လိြဳင္ေကာ္၊ကယားျပည္နယ္

09-5601535, 09-5600997