Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ပန္းခ်ီအဒဲြ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ တပ္ကုန္းေတာင္ရပ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-401539670

မိုးမခ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400010233

႐ႈမဝ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

မီးသတ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400029785, 09-779524885

Sky (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၂၅၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ေျမျမင့္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400035564, 09-779422753

Soe (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-791017011

မိုးမခ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ေဈးႀကီးလမ္း၊ ေခမာသီရိရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400010233, 09-793410282