Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

လယ္သမားဖိုးရာဇာကုမၸဏီလီမိတက္ (သေဘၤာကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ၅၃၉၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5018396, 09-49453457

ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္း (ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး) (သေဘၤာကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49870386, 09-73092865

Myanmar Five Star Line (သေဘၤာကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

ဘုရင့္ေနာင္အငူပတ္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49892888, 09-49338314

အန္အယ္(လ္)အမ္ (သေဘၤာကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အခန္း ၄၂၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဘာလံုးကြင္းတိုက္တန္း၊ အဏၰဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51593