ရတနာေအာင္

ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (ပုဂၢလိက)

Address :ျပည္သာယာလမ္း၊ ေတာင္ႀကီး-မႏၲေလးလမ္း၊ ႐ြာမရပ္ကြက္၊ရြာငံ

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-49359059, 09-260984601

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ၈/၉/၁၀ တန္းမ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။
  • စနစ္တက် ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း။

Other Business Categories

  • ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား

Share This Page