ေအးခ်မ္းေမ

သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္

Address :အမွတ္ မ-၁၃၁၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ နယ္ေျမ(၁)၊ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္၊ေတာင္ႀကီး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-760888857, 09-5136294

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ၿမိဳ႕တြင္းအိမ္အေရာက္ပို႔ / နယ္ေဝး ကားဂိတ္ပို႔ေပးသည္။
  • လက္လီ၊ လက္ကားရရွိ၍ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္သည္။

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • သုတ္ေဆးႏွင့္ အလွဆင္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page