႐ိုးရာ

ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း

Address :အမွတ္ ၆၆၇၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-776600959, 09-257177178

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ၿမိဳ႕တြင္းအိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေပးပါသည္။

Share This Page