ေမတၱာဂုဏ္ရည္

ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရထိုက္ဟိုတယ္ အေရွ႕၊ လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-5231928, 082-2202533

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္ ၊ေစ်းႏႈန္းမွန္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။
  • ပစၥည္းမ်ားလွ်င္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေပးသည္။

Share This Page