စိတ္တိုင္းက်

ပြဲ႐ံုမ်ား (ဆန္)

Address :အမွတ္ ၃၊ ျပည္လမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-787783878, 09-403728865

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆန္၊ဆီႏွင့္ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • ကုန္စံုဆိုင္မ်ား

Share This Page