အီးဂဲ(လ္)

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Address :ပဥၥသီလမ္း၊ ေဈးေျမာက္ဘက္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္မဲ

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-790202824, 082-40188

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • Electronic & Mobile Shop

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page