ျမတ္သီရိ

ပြဲ႐ံုမ်ား (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

Address :ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား အေနာက္ဘက္၊ ခ်ီပါစုရပ္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100425, 09-2101076

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page