ေ႐ႊအေရာင္တင္

င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Address :အေရာင္တင္လမ္း၊ ဝက္လည္႐ြဲရပ္ကြက္၊ နန္းေတာ္ေတာင္ဘက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100601, 09-442100601

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page