ေ႐ႊဆုေဝ

ပြဲ႐ံုမ်ား (ဆန္)

Address :အမွတ္ ၇၊ ကားႀကီးကြင္း အနီး၊ ဆိပ္ခြန္စုရပ္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2025455, 09-2101103

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးမွန္ပါသည္။
  • အဆင့္ျမင့္သန္႔စင္ၿပီးသား ေ႐ႊဘိုဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္လီလက္ကားရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Share This Page