တိုးေဝၿဖိဳး

ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး

Address :တ႐ုတ္တန္းလမ္း၊ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားေျမာက္မုခ္အနီး၊မံုရြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-47050013, 09-427050013

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေရႊဖမ္းျမက္ခင္စိမ္းမိုးကာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုးႏွင့္ကတၱီပါေကာ္ေဇာေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page