ေ႐ႊနန္းေတာ္

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :ေအာင္မဂၤလာရပ္၊ခင္ဦး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400455922, 09-32044980

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အုတ္၊ ထံုး၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ ဘိလပ္ေျမ၊ သြပ္ျပားအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ သံစ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ အထပ္သား ၊ ေဖာ္မီကာ၊ ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ဆက္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ အိမ္သုတ္ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ လက္သမားသံုးစက္ကိရိယာ အမ်ဳိးမ်ဳိး စသည္တို႔ကို ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ လက္လီ၊ လက္ကားရရွိနိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ေရပိုက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Share This Page