Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ေကာ့ေသာင္းဆိပ္ကမ္း (ဆိပ္ကမ္းမ်ား)

ျမရည္ပုလဲလမ္း၊ ေအးရိပ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51576

ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္း (ဆိပ္ကမ္းမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41011

ၿမိတ္အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ (ဆိပ္ကမ္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ကန္ဖ်ားလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42080, 059-42856