Add your listing here

Results 1 - 10 of 91

ေအာင္သိပၸံ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတိုက္တန္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-43021904

Glory (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ တပ္ကုန္းေတာင္ရပ၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-440002921

Golden Eagle (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၆/က၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ အင္ဂ်န္းဒံုးေျမာက္ရပ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-265407995, 09-421743245

Rain (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၀၉၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ အင္ဂ်န္ဒံုေျမာက္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-263488505, 09-781069415

သွ်မ္းေလး (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္လမ္း၊ နမ့္ဖားရပ္ကြက္၊

ဗန္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-50980

ရဒီမိုး (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ေရႊဂဲကုန္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-256245392, 09-763300077

ခ်စ္ခ်စ္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

သခင္နက္ေဖလမ္း၊ ေ႐ႊေညာင္ပင္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-43210067

ေရႊေကာင္း (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-40003685, 09-962085632

အလင္းတန္း (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိုင္းကုန္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52080

အလင္းသစ္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနားလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ဝိုင္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400013341