Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

လွသာထြန္း (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(ဂ်ီ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-252003976

ေက်ာ္ေအး (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၂၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-250942401

ေမာင္စိန္လွ (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(ဂ်ီ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421720341, 09-454282870

ေစာလွ (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(ဂ်ီ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-250452851

ေရႊသန္း (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-49668918

သာႏွင္း (ေဒၚ) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-254400499

သိန္းေခ် (ေဒၚ) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(ဂ်ီ)-႐ံု၊ အခန္း ၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-456935512

သက္ေဆာင့္ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၂၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421753328

ဘေက်ာ္ (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(အက္ဖ္)-႐ံု၊ အခန္း ၃၀/၃၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-50042, 09-49668926, 09-421753100

ေစတနာ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(အိတ္(ရွ္))-႐ံု၊ အခန္း ၂၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္