Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ပန္းခ်ီေက်ာ္ေလးႏွင့္သားမ်ား(ဆင္႐ုပ္ခ်ဳိးလုပ္ငန္း) (စကၠဴေခါင္းပြ႐ုပ္မ်ား)

ေလးမ်က္ႏွာဘုရားလမ္း၊ စုႀကီးထန္းေတာရပ္၊ စုႀကီးရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256006404, 066-2050857

သိန္းေအာင္(ဦး)+ေဒၚသန္းသန္း(ဆင္႐ုပ္) (စကၠဴေခါင္းပြ႐ုပ္မ်ား)

ဂ်ီတီစီေက်ာင္းလမ္း၊ ရဲစုရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402670673, 09-772297472

ေဇာ္ထြန္း(ဦး) (ဆင္အ႐ုပ္) (စကၠဴေခါင္းပြ႐ုပ္မ်ား)

ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ စုႀကီးထန္းေတာရပ္၊ ျပည္လံုးႏိုင္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402683130

Angel (စကၠဴေခါင္းပြ႐ုပ္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဘူတာတိုက္တန္း၊ စုႀကီးရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-968387000