မန္းျပည္တံခြန္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၅၄၈၀၊၅၄၈၃၊ ပဲခူးလမ္း၊ အန္အိုဘီဘဏ္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ဥတၱရသီရိ

State :: ေနျပည္ေတာ္

Phone :: 09-402602463

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အရည္အေသြးျပည့္ဝစြာ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ၊ ေခတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ Design မ်ားေရးဆဲြေပးျခင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း ၊ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါသည္။

Other Business Categories

  • ကန္ထ႐ိုက္တာ (အေဆာက္အဦ)
  • အေဆာက္အဦ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား (ေဆာက္လုပ္ေရး)

Share This Page