ဖုန္းခန္႔ေသာ္

အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၁၀၅၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊လယ္ေဝး

State :: ေနျပည္ေတာ္

Phone :: 09-49206176, 09-770066227

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • မွန္မ်ဳိးစံု၊ လိတ္တံခါး၊
  • အမုိးဒုိင္း၊ စတီးလုပ္ငန္း

Other Business Categories

  • ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း

Share This Page