Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ေကာင္းသန္႔ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္း၊ ေက်ာက္ခ်က္ေက်းရြာ

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428300931, 09-798339556

ခင္ေမာင္ခ်စ္ (ဦး) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ရြာေပါက္လမ္း၊ ေရဆင္းေက်းရြာ၊

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49202406

စိုင္း (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ျပည္စံေအာင္ရပ္ကြက္၊

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49296564

ရွင္မင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

သစၥာလမ္း၊ ေရဆင္းေက်းရြာ၊

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-421011321

စတားေက်ာ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၁၈၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ျပည္စံေအာင္ရပ္ကြက္၊

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420718557, 09-400062988

Top Light (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၀၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ေက်ာက္ခ်က္ေက်းရြာ၊

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420709875

ထြန္းထြန္းေအာင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

သစၥာလမ္း၊ ေပါက္ကုန္းေက်းရြာ၊

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49256567