လပ္ကီးစတား

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၂၅၊ မင္းလမ္း၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ လိပ္အင္းရပ္ကြက္၊သထံု

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-425260125, 09-968282125

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သံထည္ပစၥည္းႏွင့္ စက္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page