ဦးဘိန္း + ထိပ္တန္း

စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၁၄၂၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ဗလီ အေရွ႕၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 057-2022603, 09-31191737

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စက္ဘီးႏွင့္ အပုိပစၥည္းလက္လီလက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • စက္ဘီးျပဳျပင္ေရး

Share This Page