ဦးစြန္ထိုက္မိသားစု

စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၁၂၂၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 057-22319, 09-5322136, 09-49807242, 09-765322136

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဂ်ပန္ဘီးႏွင့္ စက္ဘီးအပုိပစၥည္း

Share This Page