ဦးေငြစိုး

င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၄၁/၄၂၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-252410798, 09-8703141

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ငရုတ္သီးအမ်ဳိးမ်ဳိးလက္လီလက္ကားေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ခ်ိေရး

Share This Page