Add your listing here

Results 1 - 10 of 27

ေအာင္ကမ႓ာ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္ ၁၁၆၊ အဂၤပုိလမ္း၊ လယ္တီကြင္းရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-32238208

ေအာင္ျမင့္မိုရ္ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

ဟသၤာတ-ျပည္လမ္း၊ တလုပ္ေထာ္ေက်းရြာ၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-788095238

ေအာင္ျမင့္သန္း (ဦး) + စန္းစန္းျမင့္ (ေဒၚ) (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အခန္း ၆၁၊ ကုန္ရံုလမ္း၊ ဘူတာဆိုင္ခန္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-777646311

ခ်မ္းသာ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္ ၁၉၂၄၊ သီရိလမ္း၊ ကံေကာ္လမ္း ေထာင့္၊ ျမ၀တီရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-36077921

ထိပ္တန္းေအာင္ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

(ဎ)-႐ံု၊ အခန္း ၈၅၊ ေဌး၀င္းေဈး၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250119041

ခိုင္ခိုင္စိုး (ေဒၚ) (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္ ၁၃၅၉၊ တကၠသိုလ္လမ္း၊ ျမ၀တီရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422449188

ၾကည္ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္ ၁၄၉၄၊ တကၠသိုလ္လမ္း၊ ကေနာင္စုရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31146030

ေလးဝင္း (ဦး) (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္ ၂၂၁၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၁၆)လမ္း ႏွင့္ (၁၇)လမ္း ၾကား၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

က်ိဳက္လတ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-48025, 09-8591409, 09-793332632

မိသားစု (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္ ၅၂၂၊ သီရိမဂၤလာေလသာလမ္း၊ ကုန္းၾကီးရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422455180

မိုးသီတာ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္ ၉၃၊ ေရႊေစတီလမ္း၊ တာ(၅၀)ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422542415, 044-2022309