မယ္ဆိုင္

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Address :မိဳ႕သာေဈး အေနာက္ဘက္၊ ၿမိဳ႕သာၿမိဳ႕၊ငါန္းဇြန္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-798963099, 09-425123442

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္အပိုပစၥညး္၊ တီဗြီ၊ ဒီဗီဒီ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး
  • အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page