႐ႊင္ၿပံဳး

ပြဲ႐ံုမ်ား (ဆန္)

Address :ကန္ပတ္လမ္း၊ ကန္သာယာရပ္၊ ေဈးႀကီးအေနာက္ဘက္၊မိတၳီလာ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-444041283, 09-5099698

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မဂ်မ္းေတာ ၊ ေရႊဘိုေပၚဆန္း၊ သုခ၊ ဧရာပေဒသာ စသည့္ အိုးဝင္ဆန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ထြက္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖုန္းဆက္မွာ႐ံုျဖင့္ အိမ္အေရာက္ လက္လီ၊လက္ကားပို႔ေပးေနပါသည္။

Share This Page